Här uppstår ett nytt mastonätverk!

ARBETET ÄR PAUSAT JUST NU. TYVÄRR GÅR ALL TID OCH ORK JUST NU TILL MIN FAMILJ DÅ VI LETAR EFTER MIN BROR SOM FÖRSVANN SPÅRLÖST DEN 15 MAJ 2021. DELA GÄRNA MISSING PEOPLES LÄNK I ERA SOCIALA KANALER: https://www.missingpeople.se/sv/efterlysning/kevin/www.mastocytos.info


Patientnätverk och informationsportal med fokus på mastocytos och monoklonal mastcellsaktivering.


Här kommer ni, inom en förhoppningsvis inte allt för avlägsen framtid, fortsättningsvis att hitta:
  • Kvalitativ, uppdaterad och faktabaserad information om monoklonal mastcellssjukdom och mastocytos.

  • Möjligheten att anmäla sig till ett nyhetsbrev för att ta del av uppdaterad information och ny kunskap.

  • Regelbundna digitala möten via Google Meet för att komma i kontakt med andra diagnosbärare och anhöriga.

  • Diskussionsforum för mastcellsrelaterade frågor och funderingar.


Preliminärt lanseringsdatum flyttat till vecka 19 på grund av sjuka barn, en galen katt och teknikstrul. Bland annat.

Create free under construction pages for WordPress.